Trafikfarlig medicin

På hvert præparat kan du se, om din medicin er mærket med en rød advarselstrekant , og er det, vi kalder et “trafikfarligt” lægemiddel. 

Hvad er trafikfarlige lægemidler? 

Trafikfarlige lægemidler er lægemidler, som kan påvirke din evne til at køre bil, motorcykel, scooter og lignende eller betjene maskiner på forsvarlig vis. 

Det er lægemidler, som selv ved almindelig dosis virker dæmpende på dit centralnervesystem, så din reaktionsevne nedsættes. Det betyder, at du er længere tid om at reagere, hvis der sker noget uventet i trafikken. 

Trafikfarlige lægemidler er fx stærkt smertestillende medicin, sovemedicin og beroligende midler mod angst og uro. 
Rød advarselstrekant 

Lægemidler, som kan gøre dig farlig i trafikken, er på emballagen mærket med en rød advarselstrekant . Det betyder, at det kan være farligt at køre bil eller betjene maskiner, når du anvender præparatet. 

Det er meget individuelt, om man bliver påvirket af medicin, og derfor skal du være opmærksom på, at medicin uden advarselstrekant i enkelte tilfælde godt kan virke sløvende. 

Hvem bestemmer, om et lægemiddel er trafikfarligt? 

Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, hvilke lægemidler, der skal mærkes med advarselstrekant.