Medicin på rejsen / Pillepas

Når du rejser til udlandet og har medicin med, kan du risikere, at myndighederne i udlandet gerne vil have en forklaring på, hvorfor du rejser med medicin. Medbringer du euforiserende stoffer bør du medbringe et pillepas eller en medicinattest.

Medicinattesten udstedes af os. Det koster 400 kr. at få den lavet.

Pillepasset udstedes af apoteket.

Nedenstående er hentet fra Udenrigsministeriets hjemmeside:

Pillepas

Hvis du rejser i et af landene i Schengen-området og medbringer medicin, der indeholder euforiserende stoffer eller stoffer, der påvirker centralnervesystemet, skal du medbringe et pillepas. Passet dokumenterer, at medicinen er til eget brug som led i en medicinsk behandling.

Landene i Schengen-området (engelsk)

Spørg på apoteket

Pillepasset udstedes på apoteket, som også kan vejlede om, hvilke typer medicin der kræver pillepas. Du kan også bestille et pillepas over internettet på borger.dk Hvis du ønsker et pillepas, skal du have en recept fra lægen – også selvom det drejer sig om medicin, der normalt ikke kræver recept.
Gyldigheden for pillepasset er højst 30 dage. Skal du være væk længere end 30 dage, skal du kontakte nærmeste ambassade for det land, du rejser til, for at få oplyst, hvordan du skal forholde dig.

Læs mere her:​​

Medicinattest fra egen læge

Der gælder andre regler for rejser med medicin til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre, hvilke krav der er gældende. Som regel gælder dog følgende praksis.

Få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:

  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)

Attesten bør som minimum skrives på engelsk, men spørg på ambassaden for det land, du rejser til, hvilke sprog de accepterer.

Legalisering

Lægens attest skal legaliseres af Udenrigsministeriet. Hvis du skal have attesten oversat, skal du benytte en statsautoriseret tolk. Herefter skal Udenrigsministeriet så legalisere oversættelsen. Der opkræves gebyr for legaliseringer.

Du kan finde kontakt-information til Udenrigsministeriets Legaliseringskontor her.

Visse lande vil desuden kræve, at deres egen ambassade i Danmark har legaliseret din attest og en eventuel oversættelse. Dette skal ske efter, at Udenrigsministeriet har legaliseret dokumentet. Det gælder kun for de lande, som ikke har underskrevet den internationale Apostille-konvention. Klik her for at se en liste over disse lande.

Euforiserende stoffer

Nogle lande har meget strenge regler om besiddelse af narkotika. Derfor er det vigtigt, at have et pillepas eller en medicinattest, hvis du medbringer medicin, der indeholder euforiserende stoffer.

Der findes ikke en fælles liste for alle lande over, hvilke lægemidler med euforiserende stoffer det kan være relevant at medbringe attest for. Men det kan for eksempel være sovemedicin eller stærke smertestillende midler, der indeholder morfin og beroligende midler.

På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvilke euforiserende stoffer, der er optaget i FN’s narkotikakonventioner. Desuden vil apoteket og din læge være i stand til at vejlede dig.

Medicin med posten

Under ophold i udlandet bør man ikke sende medicin med posten uden først at have undersøgt grundigt, hvilke regler der gælder i afsenderland og modtagerland.

Medicin med til Danmark

Henvendelser til repræsentationen omkring privates indførsel af medicin til Danmark kan henvises til Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Dette gælder for både udlandske og danske statsborgere.
Det er muligt at lave både skriftlige og mundtlige forespørgsler til Lægemiddelstyrelsen vedrørende privates indførsel af medicin til Danmark :

Mail: dkma@dkma.dk
Telefon: +45 4488 9393
www.dkma.dk