Prisliste private ydelser

Vores priser og honorarer er ajourført pr. 1/2-2023

Attester (+ Moms, arbejdsgiver betalt)

Varighedserklæring 800,-

Frihåndsattest 800,-

Attester (inkl. moms)

Mulighedserklæring 800,-

Kørekort, under 70 år 650,-

Kørekort, fra 70 år 650,-

Lægeerklæring studerende 450,-

Frihåndsattest 800,-

Enkelt tilskudsansøgning 400,-

Læge attest til SU- handicaptillæg 1062,50,-

Journal udskrift til advokat 1000.-


Helbredsattester

Levnedsmiddel, betales af patient selv 400,-

Ansættelse inden for staten, betales af ansøger 400,-

Sessionsattest 392,-

Adoptionsattest (fri attest) 500,-

Au Pair-USA (fri attest) 600,-

Dykkerattest 825,-

POLITIATTEST 1175,-


Fritagelsesattester

Idrætsundervisning 400,-

Styrthjelm eller -sele 500,-

P-skilt- ansøgning 500,-

Medical Certificate / medicin udenfor Schengen 500,-

Privat konsultation 500,-

Attest til arbejdsløshedskasse (egen betaling) 666,25,-

Generel helbredsundersøgelse 1175,-

Rejseselskabserklæring 800,-

Pillepas inden for EU laves på apoteket.


Diverse: efter regning


Vaccinationer

1.konsultation 300,-

Efterfølgende konsultation 0,-

Havrix (Hepatitis A) 590,-

Hepatitis A (børn 1-15 år) 480,-

Hepatitis B 510,-

HPV 1800,-

Twinrix (Hepatitis A+B) 770,-

Twinrix børn (Hepatitis A+B) 560,-

Ambirix 745,-

Meningococ A, C, W-135, Y 770,-

Tyfus 435,-

Japansk encephalit 1265,-

Difteri-Stivkrampe 300,-

Gul Feber 550,-

Rabies 900,-

TBE 500,-

Pneumovax 400,-

Skoldkoppevaccine (Varivax) 825,-

Influenza, under 65 år (sæson) 250,-

Influenza i hjemmet, under 65 år (sæson) 650,-