Klinikken holder sommerferie

Fra d. 04/07- 23/07.

Ved akut opstået sygdom kontakt da lægernes telefon pasning på tlf. 66141433.

Vær opmærksom på at få bestilt din faste medicin.

I ønskes alle en dejlig sommer.

Familielægerne Lotzes Have.

Kære nye og gamle patienter

Velkommen til Familielægerne Lotzes Have (tidligere Familielægerne Torvegade) – nyt navn men fortsætter i øvrigt, som I kender det.

Klinikken er en 2-mandsklinik i samme lokaler – har fået nyt telefonnummer

66 11 44 44.

Lidt historie

Familielægerne Lotzes Have er en gammel lægeklinik.

Klinikken har rødder tilbage til 70-erne, hvor de oprindelige læger var Schaeffer, Lomholdt og Bertram.

Vi har stadig patienter, der husker deres forgængere. Siden blev klinikken overtaget af Andersen, Bladt og Poulsen. Herefter From og i nyere tid sammenlagt med Lægeklinikken i Lottrups gård v. A.M. Olsen efter J. Hornegaard i Albanigade. I 2021 blev klinikken opdelt og er fortsat med Praktiserende læge Heidi Henriette Madsen.

I dag har klinikken plads til 2 faste læger foruden læger under uddannelse.

Vi glæder os til at tage rigtig godt imod dig, når du får brug for din lægeklinik.

VÆRDIER

Klinikken lægger vægt på at sikre høj faglighed med løbende udvikling, rød tråd i din behandling og godt samarbejde.

Vi vil gerne møde dig, hvor du er.

I den forbindelse kan du nu møde vores nye dygtige og erfarne team, som består af sygeplejerske, jordemoder, social -og sundhedsassistent -og lægesekretær, som alle vil gøre deres til, at du føler dig taget godt imod.

Vi er fortsat en uddannelsespraksis og tager del i at videreuddanne læger.

Der er fortsat ansat medicinstuderende i laboratoriet.

Personale består af

Lægesekretær Mette Rosenkrands med 8 års erfaring fra lignende praksis i Fredericia og Vamdrup. Klarer også laboratorie -og sygeplejefaglige opgaver.

Lægesekretær/Social – og sundhedsassistent Janne Brandt, som har bred erfaring fra hjemmeplejen og sengeafsnit på sygehuset.

Sygeplejerske Mette Beiskær kommer fra hjemmeplejen og med baggrund fra bl.a. hjerteafdelingen og intensiv afdeling samt 10 år i almen praksis.

Jordemoder Sophia Lander-Fabricius som har 10 år bag sig med gravide og børn både ambulant og indlagte og er endvidere fortrolig med børneundersøgelse, sår, blodprøver, klinisk vurdering af akutte mm.

Ansættelsen af en jordemoder er nyt land men et enormt spændende fagligt løft og supplement til den faglighed, vi hver især repræsenterer.


BOOKING af tider.

Vi har dagligt akut – og videotider. Ring venligst for tid ved akut sygdom, så vi kan vurdere, hvilken tid du skal have.

Der er også mulighed for at booke tid online ved læger, sygeplejersken, jordemoder eller laboranten undtagen ved symptomer på Covid – eller anden virussygsom.

Pr. 14.03-22 kan vi byde velkommen til Læge Vibeke Madsen-Hammond. Vibeke er uddannet i 2015 og har erfaring fra praksis i Svendborg og Korsør samt forskellige afdelinger herunder medicinsk afdeling i Slagelse, socialmedicin, børneunge og klinisk farmakologi.

Vibeke er i gang med videreuddannelsen som praktiserende læge.

Pr. 01.03-2022 kan vi byde velkommen til KBU Læge Anders Nexøe, der skal være hos os frem til 31.08-2022. Anders kommer fra mave og lungemedicinsk afdeling på OUH og er uddannet læge i 2019.

Efter telefontid henvises til lægernes telefonpasning på

tlf. 66 14 14 33.